FAMIQS

FAMIQS  - jest specjalnym systemem bezpieczeństwa i jakości żywności opracowanym dla producentów dodatków paszowych na podstawie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 . 

System FAMIQS został opracowany w ten sposób, aby umożliwić prowadzenie audytów certyfikacyjnych przez uprawnione jednostki – audyt trzeciej strony (tzw. audyt niezależny), mający również charakter audytu zewnętrznego. Certyfikat ten łączy wymagania ustalonych dyrektyw, takich jak: dyrektywa nr 183/2005, regulująca higienę produkcji pasz, Kodeks Żywnościowy (HACCP) i inne systemy kontroli jakości. System FAMIQS uzyskał uznanie ze strony systemów UFAS & FEMAS (W. Bryt.), GMP (Belgia) i GMP+ (Holandia).