FSSC22000

FSSC 22000 - jest standardem bezpieczeństwa żywności ustanawiający najnowszy system certyfikacji dla producentów żywności.

System FSSC 22000 opiera się na integracji normy ISO 22000 Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności i ogólnych dostępnych Specyfikacjach ISO 22002-1. System FSSC 22000 wspierany jest przez Konfederację Przemysłu Żywności i Napojów Unii Europejskiej (CIAA).

System FSSC 22000 został w pełni zatwierdzony przez Global Food Safety Initiative (GFSI).

Wybrane korzyści wynikające z certyfikacji na zgodność z normą FSSC 22000:

  • Ugruntowanie zaufania klientów i urzędów kontrolnych do wytwarzanych produktów
  • Prosta integracja standardu z systemami zarządzania jakością (zwłaszcza ISO 9001 czy ISO 22000)
  • Uzyskanie certyfikatu, który dzięki uznawalności GFSI, może zostać uznany przez kontarhentów (również sieci handlowe) na równi z certyfikatami BRC i IFS
  • Wzrost zadowolenia klienta – poprzez dostarczenie produktów, które spełniają wymagania pod kątem jakości oraz bezpieczeństwa
  • Obniżenie kosztów eksploatacji – poprzez ciągłe doskonalenie procesów
  • Lepsze zarządzanie ryzykiem
  • Wzrost efektywności produkcji
  • Potwierdzenie zgodności z polskim i międzynarodowym prawem żywnościowym
  • Wzrost konkurencyjności na rynku międzynarodowym
  • Wzrost zaufania klientów, kontrahentów oraz dostawców