GMP+

Standard GMP+ - opracowany został w 1992 roku przez holenderską organizację Product Board Animal Feed (PDV), czyli Komitet ds. Karmy dla Zwierząt. Określiła ona wymagania jakościowe i dotyczące bezpieczeństwa pasz, stawiane producentom, przetwórcom, handlowcom oraz organizacjom transportowym uczestniczącym w łańcuchu żywnościowym. GMP+2006 jest niczym innym jak systemem stawiającym wymagania dla zapewnienia bezpieczeństwa karmy dla zwierząt.

Najczęściej wdrażanymi oraz certyfikowanymi standardami są:

  • GMP B1 – Produkcja i przetwarzanie dodatków paszowych, premiksów oraz pasz,
  • GMP B2 – Produkcja i sprzedaż materiałów i dodatków paszowych,
  • GMP B3 - Sprzedaż, gromadzenie i magazynowanie materiałów paszowych, dodatków paszowych i pasz,
  • GMP B4 – Transport materiałów paszowych, dodatków paszowych i pasz.

 

Wyżej podane standardy /systemy zawierają ogólne wymagania, które muszą zostać spełnione, aby organizacja uzyskała niezależne potwierdzenie w postaci nadanego certyfikatu akredytowanej przez PDV jednostki certyfikującej. Do wymagań tych należą elementy z zakresu:

  • zarządzania bezpieczeństwem pasz,
  • odpowiedzialności kierownictwa,
  • zarządzania zasobami,
  • sterowania procesem oraz
  • pomiary, analiza i doskonalenie.

GMP+ wymagania jakościowe i dotyczące bezpieczeństwa pasz.