Zespół

         14565350736 09ac87154b oCelem zespołu naszej firmy jest kreowanie i propagowanie szeroko pojętej jakości w obrocie gospodarczym.

Obecnie zespół nasz składa się z kilku osób, każdy jest wysoko wyklalifikowanym specjalistą w dziedzienie wdrażania systemów jakości.

 

 

dr inż. Agata Skoczek (dawniej Piecuch) - (Prezes Zarządu) - założycielka AMT-Quality Sp. z o.o., pełnomocnik ds. Zapewnienia Systemów Jakości Konsultant ds. Certyfikacji Produktów Rolno-Spożywczych