ISCC

System ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) -  to pierwszy, uznany i rozpoznawalny na całym świecie system dotyczący wszystkich biomas, umożliwiający odróżnienie towarów produkowanych w zgodności z ideą i zasadami rozwoju zrównoważonego z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii oraz umożliwiający klientom uzyskanie informacji o wielkości emisji gazów cieplarnianych w poszczególnych fazach produkcji biomasy. Produkca według tego schematu jest bardzo prosta: najpierw uprawa, zbiór, składowanie, potem czas na przetwarzanie i dostawę do ostatecznego odbiorcy.

 

System ISCC wymaga stosowania określonych standardów, jak i procedur oraz spełniania niemieckich wymogów gospodarki działającej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz Dyrektywy o promowaniu źródeł energii odnawialnej 2009/28/EC.

Główne cele systemu ISCC:

  • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych,
  • racjonalne wykorzystywanie gruntów,
  • ochrona biosfery,
  • zrównoważony rozwój społeczny.