Przeprowadzanie audytów

AUDYTNaszym klientom oferujemy również współpracę po certyfikacji w ramach koordynowania i nadzorowania wdrożonego systemu jakości i bezpieczeństwa. Przeprowadzamy okresowe audyty wewnętrzne przygotowawcze i wstępne, mające na celu określenie stopnia spełnienia wymagań standardu i identyfikację obszarów, które wymagają poprawy. Dzięki temu mają Państwo pewność, że są dobrze przygotowani do kolejnego audytu certyfikacyjnego.