REDCert

Certyfikat REDcert zrównoważonego rozwoju na rynku paliw płynnych i odnawialne źródła energii.

System REDcert EU to system certyfikacji biomasy, który od 27 lipca 2012 roku obowiązuje na terenie Unii Europejskiej. Jest to certyfikat udowadniający pochodzenie biomasy lub biokomponentów w kryteriach zrównoważonego rozwoju produkcji biomasy- przykładowo: estrów (RME/FAME), etanolu (ETH), oleju roślinnego, destylatów, itp. Tworzenie takich systemów ma na celu stworzenie przejrzystego i praktycznego systemu międzynarodowego do certyfikacji produkcji biomasy.

 

DYREKTYWA 2009/28/EC – SYSTEM CERTYFIKACJI BIOMASY.