IFS

W 2002 roku niemieckie zrzeszenie detalistów (HDE – Hauptverband des Deutschen Einzelhandels) opracowało po raz pierwszy standard IFS (International Food Standard) służący do przeprowadzania auditów u producentów wytwarzających produkty spożywcze pod marką własną supermarketów. Rok później do Grupy roboczej IFS przystąpiło francuskie zrzeszenie detalistów (FCD – Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution). W czasie wspólnych prac niemieckiego i francuskiego zrzeszenia detalistów standard IFS był czterokrotnie aktualizowany. W obecnej chwili tj. do końca 2007 roku audity mogą być przeprowadzane według wersji 4 i 5 co ma pomóc organizacjom, które są już zaawansowanej fazie przygotowań do certyfikacji.

IFS wymaga:

 • systemu HACCP opartego na zasadach zawartych w Codex Alimentarius (Analiza Zagrożeń – Krytyczny Punkt Kontrolny)
 • systemu zarządzania jakością
 • kontroli środowiska zakładu, procesu, produktu i personelu

Standard IFS 4 zbudowany jest z pięciu podstawowych elementów, do których zaliczamy:

 • System zarządzania jakością
 • Odpowiedzialność kierownictwa
 • Zarządzanie zasobami
 • Realizacja produktu
 • Pomiary, Analiza, Doskonalenie

International Food Standard 4 zawiera dwa poziomy wymagań, plus rekomendacje dla najlepszych praktyk dla poziomu wyższego:

 • Poziom podstawowy (bazowy) określa wymagania podstawowe dla przemysłu spożywczego. Standard IFS zawiera 230 wymagań na poziomie podstawowym
 • Poziom wyższy określa kryteria uznawane za wysoki standard w przemyśle spożywczym. Standard IFS zawiera 60 wymagań na poziomie wyższym
 • „Rekomendacje” zawierają kryteria, które zalecane są firmom pragnącym zaprezentować najlepsze „sposoby postępowania” w branży spożywczej. IFS zawiera 46 wymagań na poziomie „rekomendacji”

Ocena stopnia wdrożenia standardu IFS 4 polega na ocenie każdego wymagania i przyznaniu określonej kategorii punktowej: „Knock out”, major, A, B, C oraz D. Wymagania krytyczne zwane „Knock out”, które muszą być obowiązkowo wdrożone. Do tych wymagań zaliczamy na przykład następujące elementy standardu:

 • System HACCP
 • Zaangażowanie kierownictwa
 • Identyfikowalność
 • Działania korygujące

W wersji 5 IFS wymagania zostały zredukowane o 25%, poprzez wyeliminowanie powtórzeń i poprawienie jasności wymagań itp. Dodatkowo kładzie większy nacisk na kontrolę produkcji i procesów. Standard IFS 5 zawiera 6 dodatkowych krytriów traktowanych jako KO.

Obecnie International Food Standard uznawany jest przez sieci supermarketów zrzeszonych w HDE i FCD, a są nimi: Metro AG, REWE, EDEKA, Aldi, Tengelmann, AVA, Globus, Markant, Lidl, Spar, Auchan, Carrefour, EMC – Groupe Casino, Metro, Monoprix, Picard Surgelés, Provera (Cora and Match), Systeme U.