ISO 22000

Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna (ISO) opracowała w 2005 opracowała i wydała nowy standard dla branży spożywczej. ISO 22000:2005 „Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności – Wymagania dla wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego” przeznaczona jest dla firm, bez względu na wielkość, rodzaj prowadzonej działalności, ilości lokalizacji.

Celem normy jest zharmonizowanie na poziomie globalnym wymagań wobec systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Standard przeznaczony jest dla firm szukających konkretnego, precyzyjnego i zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Wymagania ISO 22000 z powodzeniem mogą być zastosowane przez firmy bezpośrednio i pośrednio związane z łańcuchem żywnościowym tj.:

 • producentów żywności i opakowań
 • producentów pasz
 • producentów dodatków do żywności
 • firmy cateringowe
 • rolników
 • firmy świadczące usługi sanitarno-higieniczne
 • firmy usługowe zajmuję się magazynowaniem, transportem i dystrybucją

oraz

 • producentów maszyn i urządzeń
 • producentów środków myjących i dezynfekujących
 • producentów materiałów mających kontakt z żywnością.

ISO 22000 składa się z czterech kluczowych elementów, które zapewniają bezpieczeństwo, na przestrzeni całego łańcucha żywnościowego, tj.:

 • wzajemną komunikację (wewnętrzną i zewnętrzną
 • zarządzanie systemem
 • PRP – programy podstawowe (GMP, GHP, GAP, GVP, GPP, GDP, GTP)
 • zasady HACCP oparte na Codex Alimentarius.

ISO 22000 zawiera 8 rozdziałów takich jak:

 • Zakres
 • Norma powołana
 • Terminy i definicje
 • System zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • Odpowiedzialność kierownictwa
 • Zarządzanie zasobami
 • Planowanie i realizacja bezpiecznych produktów
 • Walidacja, weryfikacja, ciągłe doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

ISO 22000 tworzy grupę norm, do których zaliczamy:

 • ISO 22000:2005, Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności – Wymagania dla wszystkich organizacji w łańcuchu żywnościowym
 • ISO/TS 22004:2005, System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności – Przewodnik do zastosowania ISO 22000:2005 (norma stanowi istotną pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw na całym świecie)
 • ISO/TS 22003:2007, System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności – Wymagania dla jednostek auditujących i certyfikujących (norma ujednolici sposób akredytacji i zdefiniuje zakres auditu)
 • ISO 22005:2007, Identyfikowalność w łańcuchu żywnościowym – Ogólne wymagania i przewodnik do zaprojektowania systemu identyfikowalności