Wdrażanie systemów

Współpracujemy z wieloma jednostkami certyfikującymi, zarówno krajowymi, jak zagranicznymi. W imieniu klientów kontaktujemy się z jednostkami certyfikującymi i organizujemy audyty. Jeśli takie jest życzenie klienta, uczestniczymy w audycie certyfikacyjnym u klienta, również prowadzonym w języku angielskim.


qs nowe

 JESTEŚMY UZNANYM KOORDYNATOREM SYSTEMU QS

Certyfikat QS – Qualität und Sicherheit w zakresie hodowli zwierząt i transportu żywych zwierząt.  AMT-Quality oferuje przygotowanie, wdrożenie, utrzymanie, prowadzenie poniższych systemów zarządzania według aktualnych norm.

Szczegółowe informację dotyczące Certyfikatu QS - znajdą Państwo na stronie QS. Quality scheme for food https://www.q-s.de/en/


           Oferujemy kompleksowe usługi doradcze w zakresie wdrożeń międzynarodowych i krajowych systemów zarządzania. Nasz profesjonalizm i skuteczność działania potwierdzają klienci, którzy dzięki wsparciu naszej firmy reprezentowanej przez prezesa zarządu dr inż. Agatę Skoczek (dawniej Piecuch) uzyskali wymagane certyfikaty.

Jesteśmy ekspertami we wdrażaniu systemów jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego w rolnictwie oraz w branży paszowej.

Standard

QS

IKB Kip

Red Tractor

GMP+

ISO 9001

FAMI-QS

Klient

Fermy drobiu

+

+

+

Wylęgarnie

+

+

+

+

Ubojnie

+

+

+

+

Przewoźnicy żywych zwierząt

+

+

+

Firmy wyłapujące i ładujące ptaki

+

Mieszalnie pasz na własne potrzeby

+

Producenci pasz

+

+

+

+

Przewoźnicy pasz

+

+

+

Firmy magazynujące i przeładowujące pasze

+

+

+

Firmy handlujące paszami

+

+

+

=