QS

qs noweCertyfikat QS – Qualität und Sicherheit – jakość i pewność to system gwarancji jakości „od pola do lady sklepowej”.
QS Qualität und Sicherheit GmbH to niemiecka spółka, która powastała w 2001 roku. Jej udziałowcami są organizacje i zrzeszenia rolników i hodowców. Organizacja ta wypracowała standardy dobrej praktyki rolniczej.
Celem systemu QS jest realizacja koncepcji bezpiecznego łańcucha żywności i zapobieganie ryzyku zdrowotnemu. System QS obejmuje wszystkie etapy produkcji żywności. Dotyczy on producentów pasz, hodowców zwierząt, ubojni i przetwórni mięsa, przedsiębiorstw transportowych i handlowych.
Uczestnicy systemu muszą spełniać rygorystyczne warunki w zakresie standardów produkcji, dystrybucji i bezpieczeństwa wytwarzanych produktów.
W branży paszowej posiadanie certyfikatu QS oznacza najwyższe standardy bezpieczeństwa w zakresie wytwarzanych mieszanek paszowych. Oznacza to również możliwość korzystania z produktów zakładu przez certyfikowanyh hodowców funkcjonujących w systemie QS.

 

Szczegółowe informację dotyczące Certyfikatu QS - znajdą Państwo na stronie QS. Quality scheme for food https://www.q-s.de/en/