ISO 9001

ISO 9001:2000 - to międzynarodowa, uznawana na całym świecie norma określająca wymagania dla systemu zarządzania jakością, opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Aktualnie obowiązująca wersja została wydana w 2000 roku.

Wymagania zawarte w normie są ogólne i mogą być z powodzeniem stosowane przez firmy z branży spożywczej bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, wielkość czy ilość zatrudnionych pracowników.

 

Norma ISO 9001:2000 oparta jest na ośmiu zasadach:

 1. Orientacja na klienta
 2. Przywództwo
 3. Zaangażowanie ludzi
 4. Podejście procesowe
 5. Podejście systemowe do zarządzania
 6. Ciągłe doskonalenie
 7. Podejmowanie decyzji na podstawie faktów
 8. Obustronne korzystne powiązania z dostawcami

Proces wdrożeniowy składa się z ośmiu etapów, do których zaliczamy:

 1. Określenie potrzeb i oczekiwań klientów i innych zainteresowanych stron
 2. Opracowanie polityki jakości i celów dotyczących jakości
 3. Określenie procesów i odpowiedzialności niezbędnych do osiągnięcia celów
 4. Określenie i zapewnienie zasobów niezbędnych do osiągnięcia celów dotyczących jakości
 5. Ustanowienie metod pomiaru skuteczności i efektywności każdego procesu
 6. Zastosowanie pomiarów do określenia skuteczności i efektywności każdego procesu
 7. Określenie środków zapobiegających niezgodnościom i eliminujących ich przyczyny
 8. Ustanowienie i zastosowanie procesu ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością

Norma ISO 9001:2000 wchodzi w skład rodziny norm ISO 9000, do których zaliczamy również:

 • ISO 9000:2005 – Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia
 • ISO 9004:2000 – Systemy zarządzania jakością – Wytyczne do doskonalenia funkcjonowania
 • ISO 19011:2002 – Systemy zarządzania jakością – Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego

Dodatkowo w 2001 roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ze względu na rosnące zapotrzebowanie dotyczące wdrażania wymagań ISO 9001:2000 w organizacjach związanych ze wszystkimi obszarami działalności przemysłu spożywczego wydała normę ISO 15161 – Wytyczne stosowania ISO 9001:2000 w przemyśle żywnościowym i napojów.

Wdrożenie systemu zarządzania jakością przynosi firmie wiele wymiernych korzyści:

 • Zwiększenie wiarygodności
 • Poprawienie wizerunku firmy
 • Ustanowienie procesu ciągłego doskonalenia
 • Poprawienie efektywności firmy
 • Redukcję kosztów
 • Lepsze rozpoznanie wymagań klienta
 • Uporządkowanie wewnętrznych standardów postępowania
 • Zrozumienie procesów zachodzących w organizacji
 • Ograniczenie strat produkcyjnych
 • Ograniczenie ilości reklamacji i skarg od klientów